Hướng dẫn wordpress

Back to homepage
Hướng dẫn wordpress

Cách đăng bài viết mới WordPress

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng bài viết mới wordpress, đương nhiên khi sử dụng một website dường như thảo tác đơn giản để làm việc với

Hướng dẫn wordpress

Hướng dẫn thêm gói mở rộng wordpress

Khi sử dụng wordpress điểm nổi bật của nó là có được sử hổ trợ của các gói mở rộng (Plugin). Nó có thể là miễn phí hoặc tính phí